På Slotshaven Gymnasium kan du tage en masse forskellige valgfag, og nu kommer endnu et til bordet.

Tag erhvervsjura
For første gang udbyder Slotshaven Gymnasium nemlig faget Erhvervsjura B. Faget introducerer til det pensum, som studerende har, når de læser jura på universiteternes samfundsvidenskabelige fakulteter.

Faget tildeles 125 timer og bygger videre på det obligatoriske C-niveau, som alle HHX gennemfører. Det nye i erhvervsjura på B-niveau er, at du blandt andet arbejder med baggrundene for opstart, udvikling samt eventuelt lukning af virksomheder, immaterialr – det vil sige læren om ophavsretten til egne og andres opfindelser – og nytænkning samt internationale regler for handelskøb.

Samtidig vil du få indblik i, hvilke uddannelses- og jobmuligheder jura på højere uddannelsesniveauer giver adgang til.

Erhvervsjura B omfatter altså den del af juraen, der har relevans for erhvervslivet. Dermed får du med dette valgfag viden om erhvervsrettede love og retsprincipper.