Her i efteråret har vores htx’ere i 2.g været en tur i Roskilde klassevis for at se nærmere på en af de måske smukkeste industrielle bygninger, vi har i Danmark: Energitårnet, som ligner en rusten drage og hver dag omdanner omkring 1000 tons affald til el og fjernvarme.

Forbinder fag
Eleverne fra 2.x, 2.r og 2.s var afsted i forbindelse med et SO-forløb (Studieområdet), hvor teknologi, fysik og kemi indgår. Her ser de på forskellige måder at fremstille energi på og ser på, hvilken teknologi og viden der skal til for at lave processen – og så ser de på flowet gennem virksomheden. I dette tilfælde affald til varme samt el, men det kunne også være sol til varme/el, vind til el mm.

Klassen kom ind i tårnet og så, hvordan man kan få varme og strøm fra affald, og hvordan røggassen bliver renset for giftige gasser, syre og aske. Samtidig hørte de om affaldets vej fra forbrugeren, gennem sortering, og til det ikke-genanvendelige materiale slutteligt bliver brændt hos dem og giver varme og el.

Der var glasgulv i bygningen, og det betød, at man kunne kigge direkte ned i affaldet fra kontrolrummet, mens guiden fortalte, at der engang var en kat, der var kommet ind med en container med affald. Heldigvis fik de øje på den og fik den reddet.

Et utroligt spændende besøg, som alle 2. års-elever på HTX var på.

Her kan du se fotos fra besøgene: