På Slotshaven Gymnasium har vi indrettet skoledagen sådan, at vi lever op til alle gældende Corona-restriktioner, samtidig med at eleverne har en skoledag, der er så normal som muligt. I klasselokalerne er der ikke længere krav om én meters afstand. Derfor foregår langt den meste undervisning som normalt.

Tilbage på skolen med zoner, afstand og en masse håndsprit
Uden for klasselokalet skal der stadig holdes afstand. Vi har opdelt skolen i zoner, og alle elever skal blive i deres egen zone, og så vidt muligt holde sig til elever fra egen klasse, både i timer og i frikvarterer. Undtagelsen er, hvis man skal til valgfagstimer i en anden zone. Der er håndsprit og klude til rådighed over alt på skolen, og vi henstiller til at alle, både elever og lærere, spritter hænder, bordplader, computere mm af, flere gange i løbet af dagen. Det gælder især, hvis der skal skiftes lokaler i forbindelse med valgfag.

Kantinen har forladt sin faste plads, og laver i stedet pop-op-kantine ude i zonerne.

Update omkring fester
Fraggelfest, fredagsbar og andre store, sociale arrangementer er aflyst indtil videre. Til gengæld vil der blive holdt torsdagshygge for de nye 1g-klasser.