Hvad er elevtjenesten?

Elevtjenesten er et samarbejde mellem en række ungdomsuddannelsesinstitutioner i Holbæk, herunder Slotshaven, og Holbæk kommune.

Idéen er, at en række af de ”myndighedspersoner” fra kommunens forskellige tilbud til unge skal være, hvor eleverne er – på deres skole – i stedet for nede på et fjernt kommunalt kontor.

Du finder primært elevtjenesten i det lille kontor ved siden af studievejledningen – undtagen Nick og Lars, der er at finde henholdsvis overfor og ved siden af rektor Brians kontor.

SSP-konsulent – Kim Hansen
Kim kommer fra Holbæk Kommunes Skole-Socialmyndighed-Politi-samarbejde.

Psykolog – Lars Imer Kyndesen
Har samtaler med elever efter aftale med studievejledningen

Ungeguide – Helle Tryon sygemeldt
Primære område er socialrådgiverens, ikke mindst kontakten til kommunen

Ungebehandler – Nick Gottenborg Bruun
Har igennem mange år taget sig af elever med problemer med misbrug

Sundhedsplejerske – Malene Hoffmann 
Vejleder eleverne om især sundhedsmæssige og personlige problemer

Studievejleder – Line Lilholt, Studievalg Danmark
Vejleder om valg af videregående uddannelse efter gymnasiet

Hvor og hvornår kan elevtjenesten træffes?

Dag Hvem
 Mandag Kim Hansen, SSP
Træffes 9:30-11:30 i kantinen
Tirsdag Line Lilholt, Studievalg Danmark
Træffes om formiddagen i elevtjenesten (ved siden af studievejledningen)
– træf evt aftale på forhånd på studievalg.dk
 Onsdag Lars Imer Kyndesen, Psykolog
Træffes efter aftale hele dagen i psykolog
Torsdag Nick Gottenborg Bruun, Ungebehandler
Træffes 8-12 i mødelokale 2 – overfor rektorMalene Hoffmann Madsen, Sundhedsplejerske
Træffes 10-12 i elevtjenesten

Lars Imer Kyndesen, Psykolog
Træffes efter aftale hele dagen i psykolog

 Fredag

Studievejledere Hanne Skovgaard Larsen og Peter Schroeder træffes mandag-fredag i studievejledningen.

Elevtjenesten fra venstre:
Lars (psykolog)
Peter (studievejleder)
Hanne (studievejleder)
Nick (ungebehandler)
Kim (SSP)
Malene (sundhedsplejerske)