Hvad er elevtjenesten?

Elevtjenesten er et samarbejde mellem en række ungdomsuddannelsesinstitutioner i Holbæk, herunder Slotshaven, og Holbæk kommune.

Idéen er, at en række af de ”myndighedspersoner” fra kommunens forskellige tilbud til unge skal være, hvor eleverne er – på deres skole – i stedet for nede på et fjernt kommunalt kontor.

Du finder primært elevtjenesten i det lille kontor ved siden af studievejledningen – undtagen Nick og Lars, der er at finde henholdsvis overfor og ved siden af rektor Brians kontor.

SSP-konsulent – Kim Hansen
Kim kommer fra Holbæk Kommunes Skole-Socialmyndighed-Politi-samarbejde.

Psykolog – Lars Imer Kyndesen
Har samtaler med elever efter aftale med studievejledningen.

Ungeguide – Helle Tryon sygemeldt
Primære område er socialrådgiverens, ikke mindst kontakten til kommunen.

Ungebehandler – Benny Engstrøm
Tager sig af elever med problemer med misbrug, både eget og pårørendes.

UU-vejleder – Anna Kiholm Munck
Anna er klar til at hjælpe elever, der skifter uddannelse.

Sundhedsplejerske – Malene Hoffmann 
Vejleder eleverne om især sundhedsmæssige og personlige problemer.

Studievejleder – Line Lilholt, Studievalg Danmark
Vejleder om valg af videregående uddannelse efter gymnasiet.

Hvor og hvornår kan elevtjenesten træffes?

Dag Hvem
 Mandag Kim Hansen, SSP
Træffes 9:30-11:30 i kantinen
Tirsdag Line Lilholt, Studievalg Danmark
Træffes om formiddagen i elevtjenesten (ved siden af studievejledningen)
– træf evt. aftale på forhånd på studievalg.dk
 Onsdag Lars Imer Kyndesen, Psykolog
Træffes efter aftale hele dagen i psykolog
Torsdag
  • Benny Engstrøm, Ungebehandler
    Træffes 8-12 i mødelokale 2 – overfor rektor
  • Malene Hoffmann Madsen, Sundhedsplejerske
    Træffes 10-12 i elevtjenesten
  • Lars Imer Kyndesen, Psykolog
    Træffes efter aftale hele dagen i psykolog
 Fredag

UU-vejleder Anna Kiholm Munck træffes efter aftale med studievejledningen.

Studievejledere Hanne Skovgaard Larsen og Peter Schroeder træffes mandag-fredag i studievejledningen.

Elevtjenesten fra venstre:
Lars (psykolog)
Peter (studievejleder)
Hanne (studievejleder)
Kim (SSP)
Malene (sundhedsplejerske)

Ungebehandler Benny Engstrøm er ikke med på billedet