Efter det første halve år med et aktivt elevråd, der i den grad tager initiativ til at gøre en forskel for Slottes studiemiljø, blev det tid til en mere social aktivitet. Formandskabet havde i al hemmelighed været rundt til en række lokale virksomheder og fået sponsoreret gave til et julebanko.

– Elevrådsrepræsentanterne var meget overrasket over de mange gaver, der stod i lokalet, og flere var usikre, på, om gaverne mon var til nogle andre. Da spillet gik i gang, blev der meget stille, når der blev spillet om de større præmier. Det var nogle super hyggelige timer, og for formandskabet var det en god måde at sige tak for et godt arbejde det første halve år og god jul til hele elevrådet, udtaler den ene af de to formænd, Jennifer Gobert Lorentzen fra 2.c.

Rektor Malene har flere rosende ord til elevrådet:

– På Slottet har vi et meget aktivt elevråd og et formandskab, der i den grad tager ansvar både for at igangsætte aktiviteter og ift. at skabe et godt socialt læringsmiljø. Det er blandt andet også elevrådets eventudvalg, der har stået for at planlægge juleafslutningen, som i år kommer til at være helt anderledes end tidligere år. Et aktivt elevråd på en skole er helt uvurderligt. De er i den grad med til at sætte deres præg på skolens hverdag.