Få indflydelse på hverdagen

På Slotshaven mener vi det alvorligt, når vi siger, at eleverne har indflydelse på deres egen hverdag. Det ved de elever, som har valgt at engagere sig i skolens råd og udvalg.

Elevråd

”Hvad skal Slotshaven have i fødselsdagsgave?” Hvert år råder elevrådet over 15.000 kr. til et bordtennisbord, et par sofaer, et comedy-show, eller hvad elevrådet nu synes Slotshaven har mest glæde af.  Og hvis elevrådet har ideer til Slotsugeaktiviteter og fællesarrangementer, eller vil tale bæredygtighed, sociale medier, alkoholpolitik eller noget helt andet, så bliver der lyttet på rektors kontor.

Elevrådets arbejde rækker også ud over Slotshavens mure: Vi har to repræsentanter med i det fælles elevråd, som sammen med elever fra Odsherreds Gymnasium og de andre afdelinger af NEG (Nordvestsjællands Erhvervsuddannelser og gymnasier), udpeger to elever, til at tale elevernes sag i NEGs bestyrelse.

Vi er medlemmer af både EEO (Erhvervsskolernes elevorganisation) og LH (Landssammenslutningen af Handelsskoleelever). Her kan elevrådet søge hjælp og rådgivning, deltage i camps, og få indflydelse på den landspolitiske dagsorden.

Formandskab: Zilas, 3d, Mathilde 3x, Nicklas 2s, Ea 2b, Talha 1r, Ezekiel 1a
Arbejdsmiljørepræsentant: Rasmus, 2x
Fælles elevråd: Ea 2b, Mathias 3x

Øvrige udvalg

De fleste sociale aktiviteter på Slotshaven er drevet af elevudvalg. Der er knyttet en underviser til hvert udvalg, men det er elevernes indsats, der får tingene til at ske. Her er en liste over de udvalg, vi har nu, men alle elever har mulighed for at starte et nyt.

Indsamler pantflasker på skolen, og donerer pengene til et godt formål.

Samler hold, planlægger træning og deltagelse i turneringer mm.

Laver indhold til Slotshavens Instagram og TikTok.

Afholder fredagsbar 5-6 gange om året.

Holder Slotscafe 5-6 gange om året, med musik, hygge og underholdning.

For elever, der vil være med til at holde LAN-party, filmaften, aktiespil eller noget helt andet.

Planlægger og afholder 4-5 fester om året.

Formandsskabet elevråd