Traditionen tro, deltog innovationseleverne fra Slottet igen i år på Entreprenørskabsmessen, som blev afholdt i sidste uge på ZBC i Næstved. Slottet blev repræsenteret med hele 22 hold, fordelt på de 3 innovationslinjer på 2.G og et enkelt valgfagshold.

De deltagende hold, skulle pitche deres kreative forretningsidéer for et dommerpanel bestående af erhvervsfolk. Her skulle eleverne overbevise dommerne om markedspotentialet for deres gode idéer, som de har arbejdet på over en længere periode i undervisningen.

Eleverne blev sat på prøve over to heats, hvor det ene bestod af et såkaldt lukket dommerinterview, hvor holdene sad over for et dommerpanel i et lukket rum, og det andet, en scenepræsentation, hvor holdene skulle pitche foran et andet dommerpanel og et større publikum i et auditorium.

Dystede i forskellige spor
Forud messen var holdene allarede inddelt i forskellige konkurrencespor, som bestod af Science & Technology, Business & Service, Society & Globalization samt Trade & Skills. Her kæmpede eleverne om dommernes gunst og blev bedømt på forskellige kriterier inden for de respektive spor.

Et af de udslagsgivende og gennemgående bedømmelseskriterier var, hvorvidt eleverne kunne retfærdiggøre markedspotentialet for deres forretningsidé og samtidig supplere denne med en form for prototype.

Det var tydeligt at aflæse på eleverne, at de havde sommerfugle i maven inden de skulle på scenen, og at det var en markant anderledes oplevelse end den vante klassiske fremlæggelse for deres undervisere på skolen.

Flere elever tilkendegav, at det var en rigtig god oplevelse at stå over for rigtige erhvervsfolk og at opleve en afvekslende form for undervisning, selvom det trods alt var en lidt lang og hård dag.