Velkommen til ”Slottet” – gymnasiet vi skaber sammen

Slottet er ikke bare et gymnasium – det er et fællesskab med plads til individet!

Vi tilbyder et inspirerende og inkluderende studiemiljø med faglige og sociale fællesskaber, hvor der er plads til den enkelte. Et læringsmiljø, der er kendetegnet af anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning samt en række samarbejdsrelationer, der rækker ud af huset. Vores undervisning styrker elevernes motivation og engagement og skaber samtidig forbindelse til nutidens samfund.

På Slotshaven Gymnasium er der fokus på, at alle vores elever opnår mest mulig læring. Da man lærer bedst, når man trives og evner vedholdenhed og fastholdelse, har vi også fokus på disse aspekter. Vi ønsker at skabe lyst til læring i inspirerende læringsfællesskaber præget af engagement, tryghed og gensidig respekt. At skabe lyst til læring betyder også, at den faglige undervisning også stimulerer elevernes nysgerrighed, kreativitet og livsglæde.

Slotshaven Gymnasium styrker elevernes udvikling af fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og deres almene dannelse i en læringsproces, hvor blikket er rettet mod deres fremtid og mulige karrierevalg.

Vi ses på slottet!

For mere info om Slotshaven Gymnasium – læs vores brochure:

Slotshaven Gymnasium brochure