Hvert år har rektor en time med din klasse. Den er typisk placeret i skoleårets første måneder.

Når du går i 1.g, handler timen om dine og dine klassekammeraters forventninger til skolen, til uddannelsen og til det at være gymnasieelev. Det handler om, hvad du håber at kunne tage med dig efter tre år på Slottet.

Når du går i 2.g og 3.g, handler det om, hvad du og din klasse oplever fungerer i klassen og på hele skolen, og hvad der ikke fungerer, og i tilknytning hertil hvilke input I har til forandringer, fornyelse og forbedringer.

Jeres input fra rektortimen bliver noteret på tavlen, der bliver taget et billede af tavlen, og herefter kommer disse input til at spille en rolle i udviklingen af skolen. På den måde hjælper rektortimerne til, at du og din klasse er med til at udvikle skolen…