Hvad er elevtjenesten?

Elevtjenesten er et samarbejde mellem en række ungdomsuddannelsesinstitutioner i Holbæk, herunder Slotshaven, og Holbæk kommune. Ideen er, at en række af de ”myndighedspersoner” fra kommunens forskellige tilbud til unge skal være, hvor eleverne er – på deres skole – i stedet for nede på et fjernt kommunalt kontor.

Du finder primært elevtjenesten i det lille kontor ved siden af studievejledningen (tidligere mødelokale 3) – undtagen Nick og Lars, der er at finde henholdsvis overfor og ved siden af Katrines kontor.

UU-konsulent – Chris Haubro Odgaard
En del af UU-vejledningen i Holbæk og ved meget om job- og uddannelsesmuligheder for unge i Holbæk. Træffes efter aftale.

SSP-konsulent – Martin Jungsgaard
Martin kommer fra Holbæk Kommunes Skole-Socialmyndighed-Politi-samarbejde.

Psykolog – Lars Imer Kyndesen
Har været vores psykolog nu gennem flere år

Ungeguide – Helle Tryon
Primære område er socialrådgiverens, ikke mindst kontakten til kommunen

Ungebehandler – Nick Gottenborg Bruun
Har igennem et par år især taget sig af elever med problemer med misbrug

Sundhedsplejerske – Malene Hoffmann 
Vejleder eleverne om især sundhedsmæssige problemer

Studievejleder – Line Lilholt, Studievalg Danmark
Vejleder om valg af videregående uddannelse efter gymnasiet

Hvor og hvornår kan elevtjenesten træffes?

td valign=”top”> Mandag

Dag Hvem
 Mandag Helle Tryon, Ungeguide
Træffes 8.30-11.30
Tirsdag Line Lilholt, Studievalg Danmark
Træffes 12.00-15.00 i elevtjenesten

Lars Imer Kyndesen, Psykolog
Træffes efter aftale hele dagen i psykologi

 Onsdag Martin Jungsgaard, SSP
Træffes 10.00-12.00 i elevtjenesten
Torsdag Lars Imer Kyndesen, Psykolog
Træffes efter aftale hele dagen i psykologi

Nick Gottenborg Bruun, Ungebehandler
Træffes 8-12 i mødelokale 2 – overfor rektor

Malene Hoffmann Madsen, Sundhedsplejerske
Træffes 10-12 i elevtjenesten

 Fredag

Studievejledere Hanne Skovgaard Larsen og Peter Schroeder træffes mandag-fredag i studievejledningen.