Elevrådet har til formål at forbedre skolen, og det er stedet, hvor alt kan tages op.

Elevrådet på Slotshaven Gymnasium består af cirka to repræsentanter fra hver klasse. Repræsentanterne er valgt af deres klasse dels til at tale klassens sag i elevrådet, dels til at fremme studie- og læringsmiljøet på hele skolen.

Når elevrådet holder møder, sker det primært i spisefrikvarteret, og nogle gange strækker det sig lidt ind i den næste time. Elevrådet holder møder cirka en gang om måneden, og indkaldelsen sker via Lectio, hvor møderne også fremgår af skemaet. Elevrådet vælger et formandskab, og det er formandsskabet, der indkalder til møder, sørger for referater med mere. Formandsskabet holder møde med ledelsen inden hver elevrådsmøde.

Her er en oversigt over formandsskabet, aktuelle udvalg og medlemmer af disse udvalg samt elevrådsmedlemmer.

Formandsskabet

  • Ea, 2b

  • Talha, htx2

  • Nicklas, 2s

  • Andrea, hhx4

  • Mathilde, 3x (formand)

  • Zilas, 3d (formand)