Når du vælger et gymnasieforløb på Slotshaven Gymnasium, udvikler du dig både fagligt, personligt og socialt.

Vi ønsker at støtte din udvikling bedst muligt, så derfor forsøger vi i samarbejde med elevråd, festudvalg m.fl. at skabe de bedste rammer, for at du skal føle dig velkommen og som en del af Slotshaven.

Studiemiljøet er et vigtigt fundament for din faglige udvikling, men understøtter også din personlige og sociale udvikling. Vi prioriterer et miljø, der er præget af tillid og dialog mellem alle skolens parter. Fester, fredagscaféer og studieture er vigtige for dig og dit gymnasieforløb – men vi har meget mere end det.

I din første uge på Slotshaven Gymnasium arrangerer vi en introtur for alle nye elever. Turen arrangeres af 2. års eleverne, og formålet er, at du skal blive en del af et gymnasium. På introturen lærer du de andre elever at kende, spiser, hygger og taler om, hvad det vil sige at gå på en gymnasial uddannelse.

Udover prioritering af studiemiljøet, med studieture, fester og fredagscaféer afholder vi også idrætsdag, mødes til morgensamlinger, juleklipper, har fælles underholdning og arrangementer på tværs af klasserne, tager på virksomhedsbesøg, og hører foredrag.