En fredag med fokus på det naturvidenskabelige – det havde alle 1.g’erne på HTX fredag 18. september. De var nemlig på ekskursion til Tuse Å, hvor de skulle undersøge åens tilstand.

En masse forsøg
Ekskursionen skete i forbindelse med faget naturvidenskabeligt grundforløb, som alle 1.g’ere på HTX har, og hvor eleverne får en introduktion til de fag og arbejdsmetoder, der arbejdes med på HTX.

På Tuse Å stod den på en masse forsøg, og en række fag på HTX var i spil – især fysik, kemi og biologi. Eleverne undersøgte nemlig åens tilstand for strømningshastighed, næringssalte samt dyre- og planteliv, og i slutningen af dagen kunne de konkludere, at åens tilstand var fin.

Det var alt i alt en utrolig lærerig dag, eleverne havde.