Fremlæggelser og eksaminer er en vigtig del af tiden på Slotshaven Gymnasium. Og for enkelte elever resulterer dette pres i eksamensangst.

Det kan betyde, at de ikke får vist, hvad de kan, at klappen kan gå ned, og i værste fald dropper nogle elever ud af deres uddannelse. Derfor har Slotshaven Gymnasium to medarbejdere, som er kvalificerede i at støtte samt vejlede elever, som lider af eksamensangst – studievejleder Hanne Skovgaard Larsen og underviser Flemming van Haun.

Kan også bruges efter gymnasiet
De har både kompetencer til og erfaring med at hjælpe elever med eksamensangst, og vi har spurgt Flemming van Hauen om, hvad han oplever hos eleverne, når han vejleder dem.

– Vi sørger for at give eleverne nogle redskaber til at håndtere angsten, indleder Flemming.

– Dermed bliver det en mere naturlig del af eleven at skulle præsentere til fx en fremlæggelse eller eksamen.

– Og det er ikke kun noget, der kommer eleven til gode i eksamenssituationer. Han eller hun får generelt også en bedre hverdag, hvor selvtilliden bliver styrket – og så er det egenskaber og redskaber, eleven kan drage nytte af også efter gymnasiet.


Flemming og Hanne står klar til at hjælpe dig med din eksamensangst.

Så lider du af eksamensangst og har mod på at få hjælp og vejledning, så skriv blot en besked på Lectio til enten studievejleder Hanne Skovgaard Larsen eller underviser Flemming van Haun. De er som sagt begge uddannede i at håndtere eksamensangst. Rent praktisk varer et forløb alt fra en gang til flere gange. Og du behøver ikke vente, til eksamen står for døren – det er altid en god idé at starte så tidligt som muligt.