I sidste uge besøgte alle 2.g’erne fra HHX den solrige halvø, Røsnæs, som et led i deres SO3 forløb. SO3 er et tværfagligt forløb mellem profilfagene afsætning og virksomhedsøkonomi.

I forbindelse med forløbet arbejdede eleverne med et fagligt område der handlede om strategisk analyse af en virksomhed. I dette tilfælde var den udvalgte virksomhed Dyrehøj Vingaard, som er Danmarks største vinproducent med over 30.000 planter.

Dyrehøj Vingård sørgede for, at eleverne fik en helt igennem eventyrlig guidet tour, fra vinmarkerne, hvor der plantes og høstes, over forarbejdning til produktionen af selve vinen.

Eleverne fik et grundigt indblik i virksomheden, og var samtidig vidner til, hvordan storytelling kan vise sig at være et kraftigt salgsargument for nogle virksomheder.

De kalkholdige skrænter, og det kølige klima, giver tilsyneladende et fantastisk grundlag for at dyrke druer. I vinkælderen bliver produktserien RÖS skabt af vinbonden og hele teamet bag vingården.

Al vin og spiritus fra Dyrehøj Vingaard markedsføres under navnet RÖS. Navnet RÖS henviser kort og præcist til stedets unikke geografiske beliggenhed på Røsnæs, og logoet signalerer i sin form, at der arbejdes målrettet for at skabe den bedste håndværksmæssige kvalitet.

Eleverne blev beriget med en masse viden og data om virksomheden, som de skulle bruge i deres videre arbejde i ugens løb. Der blev arbejdet intenst med både interne og eksterne analyser, hvorefter ugen sluttede af med en hyggelig reception med både konkurrencer og vinsmagning.