Over 200 elever fra folkeskoler og privatskoler i Holbæk Kommune deltog torsdag i Digitaliseringsdag på Slotshaven Gymnasium. Dagen var skabt i samarbejde med UngHolbæk, Holbæk Kommune og Slotshaven, og formålet var at sætte fokus på digitalisering som på mange måder er i gang med at forandre vores liv og vores syn på verden.

De mange muligheder, der ligger i digitalisering har været med til at gøre det til et buzzword i erhvervslivet. Vi hører igen og igen, at det er helt centralt, at arbejdsstyrken får de nødvendige digitale kompetencer. Og der er i den grad mangel på medarbejdere med digitale kompetencer. 40% af de europæiske arbejdsgivere har svært ved at rekruttere ansatte med tilstrækkelige digitale kompetencer. I Danmark er tallet ifølge dansk industri over 33%.

Derfor er det heller ikke mærkeligt, at digitale kompetencer har fået en central placering i den nye gymnasiereform og det er heller ikke mærkeligt, at undervisningsministeren i marts nedsatte en rådgivningsgruppe for digital læring, og i den forbindelse udtalte undervisningsminister Merete Riisager bl.a. følgende:

– Folkeskolen skal ikke uddanne brugere af it. Folkeskolen skal uddanne skabere og analytikere med it, der hvor det giver fagligt mening. I det hele taget skal vi ruste børn, unge og voksne til bedre at udnytte potentialerne ved digitalisering.

Rektor Malene Grandjean sagde på dagen bl.a.:

– Vi skal støtte og skabe læringsmiljøer, der gør, at børn og unge bliver digitale skabere og ikke blot digitale forbrugere. Det er netop også i fokus i dag.

Workshops med digitale temaer
På dagen blev eleverne delt op i tre forskellige workshops, hvor de kunne prøve kræfter med de tre temaer GameDesign, E-Sport og Apps. Tre digitale aspekter som Slotshaven allerede arbejder med, og også samarbejder om med en række andre institutioner. Heriblandt Holbæk kommune.

Inden eleverne kom ud i de forskellige workshops fik de en kort introduktion til temaerne, bl.a. fortalte flere af Slotshavens elever om nogle spil de selv har udviklet som en del af GameDesign.

8. klasses-elever om dagen
I de forskellige workshops skulle eleverne bl.a. designe computerspil, designe apps samt introduceres til e-sport. Ida og Markus fra 8. klasse på Vipperød Skole deltog i app-workshoppen:

– Vi har lært hvordan man designer spil, og så har vi lavet vores egen app. Det har været spændende og rigtig sjovt. Og det har faktisk været relativt nemt at designe de her apps, fortalte de begge.

Ideen med digitaliseringsdagen er, at det er en årlig tilbagevendende begivenhed – den sidste torsdag i november. Altid en digital dag, men med forskellig indhold, målgrupper med mere.

Du kan se en video fra dagen på vores facebook-side