Gymnasiet skal give eleverne almen dannelse, altså lære dem om at være kritiske, selvstændige og ansvarlige. På både HHX og HTX.

Kritisk tilgang er nødvendig
Gymnasierne skal også støtte op om elevernes digitale dannelse – og dermed lære dem at forstå og bruge de digitale medier samt at kunne reflektere kritisk over deres brug af disse medier.

Det betyder, at eleverne skal lære at forholde sig kritisk konstruktivt til mediernes indhold og betydning og almindelig anstændighed i brug af disse medier.

Eleverne skal altså lære at bruge internettet og digitalt udstyr, så de har glæde af det og undgår problemer. Og fx ikke bare tager, hvad de googler, for gode varer.

Eleverne skal således:

  • Kunne finde det, de har brug for på internettet
  • Vænne sig til at se efter, om det, de har fundet, er troværdigt
  • Vide, hvordan de bedst anvender det, de har fundet (herunder hvordan de undgår at blande det, andre har lavet, sammen med det, de selv har tænkt)

De tre punkter – og særligt det sidste – er ikke noget nyt. Det har elever skullet lære i mange år. Det nye er, at det meste af den information, de bruger i dag, er på internettet og ikke på papir.

Nemt at samarbejde
Eleverne bruger de digitale programmer til at skrive tekster – herunder Google Docs, hvor en hel gruppe kan se den samme rapport på hver sin computer og skrive videre på den. De bruger PowerPoint til at lave præsentationer og tegneprogrammer til at illustrere deres arbejde.

Elever fra HTX bruger elektroniske termometre, trykmålere og andet måleudstyr, som direkte overfører deres data til en computer, hvor de kan bearbejde dem. Nogle laver 3D-tegninger og får lavet en fysisk version af resultatet med en 3D-printer. Det gør, at de kan lave produkter hurtigere og mere præcist.

Men det er noget, eleverne skal være. For den digitale brug kan være kompliceret, og eleverne er naturligvis ikke automatisk verdensmestre i at bruge de forskellige værktøjer. Derfor bliver de på Slotshaven undervist i at bruge værktøjerne i de fag, hvor de skal anvendes. Så eleverne med det samme kan se anvendeligheden.

Fra start til slut
På den måde kan eleverne også lære hele ruten at kende – fra de starter den kreative proces med papir og blyant, til de ved hjælp af IT kan skabe det endelige og præcise resultat.

Den sammenhæng mellem analog og digitalt arbejde giver eleverne et indtryk af, at IT har det med at gribe ind i den virkelige verden, og at det af og til kan være fordelagtigt at lægge telefoner og computere væk.

Eleverne lærer også, hvordan de skal opføre sig, når de bruger IT sammen med andre. Hvordan de undgår at blive snydt på internettet, og hvordan de undgår at skade andre.

Vigtige egenskaber at have
Brugen af IT udvikler sig, så normerne omkring hvad der er godt og skidt, når vi anvender elektroniske medier, udvikler sig hele tiden. Det er derfor ikke nok at give eleverne regler, de skal følge. De skal lære at lægge mærke til, hvad der foregår omkring dem, og de skal lære at stoppe op og tænke over, hvad de foretager sig. Det lærer de på både HHX og HTX på Slotshaven – så de har et stærkt fundament at bygge videre på, hvad end de skal ud at arbejde eller videreuddanne sig efter gymnasiet.