Fredag 13. december besøgte 2.D den indiske ambassade i København efter et længere forløb i engelsk om kulturelle, økonomiske og internationale forhold i Indien. Forløbet blev varetaget af klassens engelskunderviser, Philip Gyde Poulsen. Som afslutning på forløbet skulle eleverne færdiggøre et større projekt, hvor et af kravene var, at eleverne skulle tage kontakt til en ”relevant fagperson” udenfor skolen for at få information om den mangeårige konflikt imellem Indien og Pakistan.

”Jeg prøver konstant at arbejde med at få mit fag ud af klasselokalet, så vi får brugt sproget i en ikke-træningsrelateret sammenhæng,” udtaler Philip.

Det kom sproget, da eleverne kontaktede forskellige fagpersoner og arrangerede besøget på den indiske ambassade med ambassadør Mr. Ajit Gupte.

Mine elever kontaktede mange forskellige fagpersoner—fra politikere til den danske ambassade i Pakistan og den indiske ambassade i København. Eleverne fik etableret kontakt til den indiske ambassade i København, som var så gæstfrie at invitere os på besøg for at uddybe mange af de problemstillinger, vi har haft diskuteret i timerne. Eleverne varetog selv at arrangere besøget uden min indblanding, så det er deres fortjeneste,  at vi fik denne enestående mulighed. Der er stor læring i at formidle kontakt til andre på et fremmedsprog, så jeg er enormt stolt af elevernes indsats,” uddyber Philip.

Som det ses på billedet fik Simon Vind fra 2.d æren af at overrække gaven til den indiske ambassadør, da Simon var hovedarkitekten bag kommunikationen imellem klassen og ambassaden.