Opdatering 26. marts:

Efter seneste udmelding fra regeringen er tidligste skoledag på Slottet nu 14. april.

Opdatering 11. marts:

Vores Statsminister har her til aften onsdag 11. marts bl.a. meddelt, at alle uddannelsesinstitutioner lukker i mindst 14 dage, og at alle så hurtigt som muligt skal gå hjem fra deres uddannelsesinstitution og senest fredag ikke møder ind. Vi følger Statsministerens klare anvisning, og beder derfor alle om at blive hjemme efter i morgen også, og således heller ikke møde ind i fredag den 13.3.2020. Det understreges, at den almindelige undervisning i det omfang, det er muligt, vil blive omdannet til en form for fjernundervisning, og vi beder derfor alle elever løbende at holde sig orienteret på de gængse kommunikationskanaler såsom Lectio og hjemmesiden, da jeres lærere vil kommunikere med jer på disse kanaler.

Ledelsen møder ind på Slottet i morgen umiddelbart før undervisningsstart for at sikre, at eventuelle fremmødte sendes hjem. Senest kl. 12 forlader ledelsen selv Slottet.

Alle bedes løbende orientere sig på skolens hjemmeside for opdateret information og vejledning.

Ved spørgsmål kontaktes rektor Katrine Juul.

Med venlig hilsen
Katrine Juul