Elever på Slotshaven Gymnasium regner sommetider på, hvor mange timer af deres liv, de har brugt på ren undervisningen, inden de får studenterhuen på hovedet. Og det er ikke så lidt, vil det hurtigt vise sig.

Det er nemlig ca. 2655 timer på HHX og 2820 timer på HTX fordelt på tre år – og oven i det kommer arbejdet med lektier og afleveringer uden for skoletiden.

Selvom det er meget undervisning, er det heldigvis timer, eleverne nyder at have brugt på Slotshaven Gymnasium, da de finder den daglige undervisning både spændende og innovativ. Hvad end der er tale om engelsk, matematik, biologi, afsætning, studieretningsfaget innovation eller noget helt sjette.

På Slotshaven Gymnasium gør de 58 undervisere sig således mange metodiske, didaktiske og pædagogiske overvejelser, inden undervisningen finder sted. Så den bliver relevant og interessant for de unge mennesker, der skal kunne koble den til rigtige scenarier ude i ‘det virkelige liv’.

plance
En af de kreative plancher, som eleverne havde lavet i innovation.

Repetition i innovation
Netop det opleverne 3.g’erne i øjeblikket, hvor de er i gang med at repetere deres kernestof i forskellige fag. Det er stof, de har haft før, og som nu repeteres forud for den afgørende studentereksamen om få måneder. Så eleverne kommer i det helt rette mindset til de spændende eksamener.

Dette foregår på mange forskellige måder, og i innovation tirsdag formiddag 23. april 2018 havde underviser Özkan Tasdemir valgt at lade eleverne slå sig løs i det pædagogiske værksted.

Eleverne havde i selvvalgte grupper fået udleveret forskellige kendte kernestofområder, som de skulle præsentere for hinanden i matrixgrupper. De havde arbejdet med på en utrolig kreativ facon og udarbejdet både flotte og informative plancher med illustrationer, tekst og så videre. Det var med afsæt i disse, at de tirsdag formiddag lavede mini-præsentationer á 5 minutter og på den måde fik vist, at de er godt inde i stoffet (og klar til eksamen).

Klædt på til erhvervslivet
Samtidig fik eleverne bevist, at de for alvor forstå og tør tænke anderledes. Noget, der er vigtigt på Slotshaven Gymnasium – ikke mindst i et fag som innovation.

Som underviser Özkan forklarer:

– I skolen skal eleverne traditionelt komme med rigtige svar, men en del af innovationsundervisningen er også, at eleverne skal turde dumme sig og tænke anderledes.

– Når du arbejder på den måde, sker der det, at de andre erfaringsrum, som eleverne har, bliver trukket ind i undervisningen. Samtaler med vennerne, fritidsinteresser, samtaler med forældrene, sommerferier med forældrene, spil, film – alle de der ting bliver trukket med ind i det kreative rum.

– På den måde bliver der skabt en sammenhæng mellem det, der sker i skolen, og det, der sker udenfor. Skolen bliver udfordret gennem det. Således bliver eleverne også klædt på til livet efter skolen. I arbejdslivet såvel som i privatlivet.

Det er langt fra kun i innovation, dette gør sig gældende. Det er gennemgående for de tre år, du som hhx’er eller htx’er får på Slotshaven.


Elev-inddragelse er vigtigt i undervisningen – for det er de unge mennesker, det handler om.

Ikke kun som-om-opgaver
Det slår rektor Malene Grandjean også fast.

– Det er vigtigt, at eleverne på Slotshaven Gymnasium ikke kun udfører, hvad vi kalder ’’som-om-opgaver’’ gennem hele deres gymnasietid. Altså at de ikke kun skriver opgaver til læreren, men at de indimellem arbejder meget konkret med aspekter, som giver mening i den virkelige verden.

– På Slotshaven arbejder vi alle på – uafhængigt af fag – at eleverne skal kunne se muligheder og have mod til at forfølge disse. Det er formålet, at eleverne skal bruge den viden, som de tilegner sig i gymnasiet, i deres fremtidige uddannelsesvalg samt efterfølgende job. Samtidig bidrager indsigten fra de forskellige fag til en almen dannelse, som vi ikke er i tvivl om vil komme, og som eleverne vil kunne bruge i deres helt almindelige hverdagsliv.

Det sås også i fremlæggelserne torsdag eftermiddag i Innolab, da Özkan havde eleverne i innovation. Her beviste eleverne gang på gang, at de forstår at sætte de lærte teorier i henhold til virkeligheden med inddragelse af både eksempler og cases.


En af de mange imponerende oplæg tirsdag formiddag.