Skemaet var ryddet for alt normal undervisning for vores 3.g’ere på HHX i denne uge. I stedet har eleverne arbejdet med SO6, som er det 6. studieområde-projekt. I dette SO-projekt har eleverne arbejdet med bæredygtighed i faget engelsk og et studieretningsfag som Innovation, International Økonomi eller Virksomhedsøkonomi.

Kickstartet med et borgmesterbesøg
Projektugen fik en fornem start, da borgmester i Holbæk Kommune Christina Krzyrosiak Hansen kickstartede ugen med et spændende og inspirerende oplæg omkring Holbæk Kommunes arbejde med bæredygtighed.

Her fastslog Christina bl.a., at Holbæk Kommune er blandt de førende kommuner inden for reducering af CO2-udledning og er den kommune, som er nået længst i udfærdigelsen af 2030-planen.

Under oplægget fik eleverne altså et rigtig godt indblik i det kommunale arbejde med bæredygtighed i Holbæk.

Inden borgmesteren fik ordet, bød rektor Katrine Juul Christina varmt velkommen og knyttede nogle ord til, hvor interessant og aktuelt et emne eleverne skal arbejde med i denne uge.

Grundet corona-restriktioner kunne alle 3.g-klasser ikke overvære foredraget live. Der var derfor kun to klasser i Nordsalen under borgmesterens oplæg, mens de resterende klasser kunne streame oplægget online fra deres klasselokaler.

Nyhedsreportage på BBC
Afhængigt af deres studieretninger har eleverne i ugen op til lavet forskellige forundersøgelser med begrebet bæredygtighed i centrum. Efter borgmesterens oplæg skulle eleverne arbejde videre i grupper med bæredygtighed tværfagligt.

Slutproduktet for projektet var en engelsk nyhedsreportage på BBC tiltænkt et engelsk publikum. Eleverne har derfor i ugens løb knoklet med at skrive problemformuleringer, manuskripter, storyboards – afsluttet med at de foran rullende kameraer har filmet deres nyhedsreportage.

Den bedste nyhedsreportage
Fredag i uge 41 har alle elever afleveret deres nyhedsreportager og kan nu holde en velfortjent efterårsferie. I mellemtiden vil underviserne i SO-projektet nøje se og studere de forskellige slutprodukter, og efter ferien vil de kåre den bedste nyhedsreportage – den, der bedst lever op til projektets vurderingskriterier.

Underviserne er utrolig spændte på at se, hvordan elevernes kreativitet og sprogkundskaber kommer i spil i nyhedsreportagen.