Traditionen tro blev Slottets 10 nye 1.g-klasser indviet med årets første skolemøde, da rektor Malene Grandjean bød de ca. 750 fremmødte elever og lærere velkommen.

Alle bliver opdateret
Slottets skolemøder er kendt for at være korte og informative møder, som afholdes af rektor mindst en gang om måneden, og som er et forum, hvor elever informeres om alt lige fra det praktiske til nye tiltag, der sker på gymnasiet. Det er også til disse møder, at alle – elever såvel som lærere – kan indtage talerrollen, hvis de har lyst. Og det var der allerede på skoleårets første skolemøde.

Vær med til at forme skolen
Mai fra 3.a er en del af elevrådsformandskabet og lagde på skolemødet ud med en kort præsentation af skolens elevråd og opfordrede alle de nye klasser til at finde to elevrepræsentanter fra hver klasse – med en tydelig påpegning af, at de er elevernes stemme på skolen.

Dette blev efterfulgt af Mark og Mads, som er formand for hhv. event- og festudvalget, der udover at fortælle om den populære fraggelfest 31. august også gav datoen for årets første LAN-event. 21 september.

Ud at rejse
Lærerne kom også frem på skift, da de skulle præsentere Slottets nye tiltag, der kommer til at foregå i uge 3. I denne uge bliver skemaerne ryddet helt for undervisning, og eleverne får mulighed for at vælge mellem forwskellige kurser og rejser:

  • Rejsedestinationer: Norge (skitur), Rom, Malaga, Leipzig og England
  • Kurser: Dans, Basis Matematik, SlotsNews, Udsmykning, VR, Spiludvikling, Retorik/Drama, Praktikophold samt Fagnørd i folkeskolen