3.f var 21. februar på besøg i Byretten, hvor formålet var at opleve en virkelig retssag med ganske almindelig mennesker, der af den ene eller anden grund enten er kommet i klemme i systemet eller har opført sig lovstridigt. Denne sag angik en mulig overtrædelse af straffelovens § 266.

Retssagen foregik i lokale D, et af rettens største lokaler (der skulle jo være plads til os alle), og angik  trusler om vold – eller var det nu også det, der var foregået den 16 januar 2019  ved kassen i Fakta  på Tåstrup Møllevej?

Selve retsagen
Anklagede, en lille tæt mand på 61 år og førtidspensionist med en rygskade, stod anklaget for at have truet en person, der ligeledes stod ved kassen i Fakta for at betale for varerne, med en røvfuld for at have generet hans kæreste ved andre lejligheder.

Foruden anklagede blev der ført tre vidner – nemlig den truede, hendes veninde og butiksassistenten.

I retten var der en forsvarer, en anklager, en dommer samt to domsmænd, dvs. to  borgere, der har meldt sig frivilligt for at udgøre det ikke-juridiske element i samarbejde med den juridiske dommer ved  behandling og dom i en straffesag.

Sagen strakte sig over 3,5 timer, hvor anklageren indledte med at afhøre anklagede om, hvad der var foregået den 16 januar 2019 ved Fakta-kassen, ledsaget af en videoafspilning uden lyd optaget det pågældende tidspunkt. Herefter tog forsvareren over ledsaget af dommerens opklarende spørgsmål undervejs.

Det viste sig at være vanskeligt at huske for de implicerede parter, hvad der var foregået – 1 år er lang tid.

Afgørelsens time
Godt støttet af en højesteretsdom fra 2013 sammenholdt med de afgivne lidt vage forklaringer og omstændighederne ved sagen nåede dommer samt domsmænd til, at en trussel om bank – eller en trussel om en røvfuld, som her – ikke er egnet  til at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, og derfor falder handlingen udenfor straffelovens § 266. Sagen endte med frifindelse  uden krav om  20 dages samfundstjeneste, som der også var tale om.  I øvrigt sammenholdt med at den anklagede ikke var tidligere straffet.

3.f ude foran retten i Holbæk, hvor solen skinnede på denne februardag.

Både dommer, anklager, forsvarer samt de to domsmænd stillede sig til rådighed for klassen, der havde en hel del velvalgte spørgsmål.