2.s besøgte 31. august firmaet Malmos,  hvor Per Malmos fortalte levende om deres arbejde med FNs verdensmål, og hvordan de konkret arbejder med at måle og mindske deres miljøbelastning, når de laver bæredygtige anlæg og landskaber.

Der var insekter af marcipan på bordet. Eleverne blev introduceret til udtrykket ”Vild med vilje” og så hvordan det er muligt at lave grønne tage og anlæg som opsamler regnvand.