Ligesom HHX’erne var 2.g’erne på HTX også i gang med studieområdeprojekt 4 (SO4) i uge 1 og 2. HTX’erne arbejdede på et tværfaglift projekt med overskriften “Modeller,” hvor fagene matematik, fysik og kemi indgik.

Laboratorieforsøg
I fysik og matematik ville eleverne normalt lave forsøgene til projektet i laboratorierne på Slottet, hvor de ville undersøge om der er en  matematisk funktion, der passer til resultaterne fra forsøgene.

Denne gang foregik hele arbejdet med projektet online, og der blev derfor tænkt i andre baner for at inddrage laboratorieforsøgene.

Videooptaget forsøg
For at have laboratorieforsøg med i projektet, lavede lærerne forsøgene i laboratoriet og optog hele processen på video til eleverne. Efter at have set forsøgene skulle eleverne i gang med databehandling og finde en matematisk funktion, der passer til de resultater, der blev præsenteret i deres videooptagede forsøg.

Newtons afkølingskurve
I fysik lavede underviser Georg Strøm forsøget “Newtons afkølingsprøve,” som han optog på video og sendte til sine elever.

Undervejs har eleverne fået vejledning og sparring fra lærerne virtuelt, og i slutningen af projektet faldt det hele på plads, og eleverne kunne se sammenhængen mellem de forskellige fag, som de havde arbejdet med.