1.g’erne er her i februar gået i gang med deres første tværfaglige forløb – SO1. Opgaven går d på, at der skal laves en markedsanalyse ud fra nogle opstillede hypoteser inden for alt lige fra streamingtjenester til økologi og idrætsforeninger.

Skal kombinere fag
I projektet skal eleverne trække på viden fra fagene afsætning, matematik og IT, samtidig med de skal indsamle og bruge empiri – de skal således interviewe deres målgruppe, udregne statistiske usikkerheder på deres data og lave deres egen hjemmeside, hvor deres konklusioner bliver præsenteret.

Oplæg med tyngde
For at give eleverne de bedste forudsætninger for opgaven har de haft en spændende kick off med Megafons administrerende direktør Asger Nielsen, som gav eleverne en god introduktion til, hvordan de kan lave begavede markedsanalyser – og frem for alt hvordan man ikke skal spørge.

Tusind tak for besøget til Asger – hans ord gav eleverne rigtig gode inputs forud for arbejdet. Og det kan ikke undgå at hæve forventningerne til slutproduktet af forløbet.