Årets 1.g’ere skal netop prøve kræfter med deres allerførste SO-forløb (tværfagligt projekt). I uge 5 og 6 skal de arbejde med digitalisering og markedsanalyse i fagene afsætning, matematik og informatik.

Online projektuge
Dette års udgave bliver 100 procent virtuel, men forventningerne til forløbet er ikke blevet mindre, selvom grupperne skal møde på teams fremfor på Slottet. Helt konkret går projektet ud på, at grupperne skal foretage lokale markedsundersøgelser om et givent emne, fx unges forbrug af energidrikke. Data skal analysere ved hjælp af matematiske værktøjer og til slut præsenteres på en hjemmeside.

Der arbejdes i grupper
Grupperne er forudbestemt af klassen lærere ligesom emnet for undersøgelsen. Hele forløbet munder ud i gruppefremlæggelser for lærerne onsdag den 10. februar. Selvfølgelig via Teams.

Vi ønsker god arbejdslyst til alle vores 1. g’ere.